Audiere publică, 20 iunie 2017, ora 10.00, UAIC, Sala Senat, Asociația Română de Literație

 

Asociația Română de Literație vă invită să participați la o consultare publică națională pentru identificarea celor mai bune soluții privind reducerea analfabetismului funcțional în rândul elevilor. Sunteți așteptat(ă) să vă exprimați și justificați opinia pe tema:

Credeți că alfabetizarea funcțională a elevilor din învățământul obligatoriu ar trebui să fie prioritatea MEN pentru perioada 2018-2020?

Cum vă puteți susține punctul de vedere?

Sunt încurajați să participe la această consultare publică experți în domeniu, reprezentanți ai asociațiilor profesionale ale cadrelor didactice, reprezentanți ai sindicatelor din învățământ, studenți la modulul psihopedagogic, profesori, directori de instituții de învățământ, reprezentanți ai organizațiilor neguvernamentale implicate în educație, specialiști în resurse umane și nu numai.

Toate persoanele interesate de reducerea fenomenului de analfabetism funcțional, în nume propriu sau al unei instituții/organizații/structuri private/formațiuni politice din țară sau străinătate sunt invitate să-și exprime opinia trimițând o depoziție scrisă, audio sau video, în limba română sau engleză, pe tema Credeți că alfabetizarea funcțională a elevilor din învățământul obligatoriu ar trebui să fie prioritatea MEN pentru perioada 2018-2020? până la 20 iulie 2017, ora 23:00. Formularul de înscriere a depozițiilor este accesibil la www.arlromania.ro (secțiunea Audiere publică)

Audierea publică se va desfășura în Iași pe data de 20 iunie 2017, între orele 10:00-13:00, UAIC, Sala Senat. Vă invităm să participați la eveniment în calitate de observator sau pentru a susține verbal depoziția înscrisă. De asemenea, aveți posibilitatea să trimiteți depoziții înregistrate audio sau video și să le înscrieți pentru a fi ascultate sau proiectate în timpul evenimentului. Acest eveniment este o activitate în cadrul proiectului Reading to Learn, finanțat de Romanian American Foundation, organizat de Asociația Română de Literație în parteneriat cu Universitatea Al. I. Cuza Iași.

Foarte important: persoanele care nu au transmis în prealabil depoziția nu se vor putea înscrie la cuvânt. Audierea depozițiilor audio/video și luarea cuvântului se va face în ordinea înscrierii, în limita a 2-4 minute per intervenție. Luările la cuvânt din timpul audierii publice vor fi filmate și publicate pe site-ul www.arlromania.ro. În construcția depoziției, vă invităm să răspundeți la întrebările:

1. Care sunt principalele acțiuni pe care le propuneți a fi aplicate în sistemul educațional românesc pentru îmbunătățirea alfabetizării funcționale:

  1. la nivelul  disciplinei, de către profesori
  2. la nivelul școlii, de către management
  3. la nivelul ministerului, de către decidenți

2. Ce recomandări aveți privind formarea continuă și inițială profesorilor (indiferent de specialitate) în domeniul literației?

3. Ce recomandări aveți privind îmbunătățirea competențelor de literație la nivelul familiilor, mai ales ale celor din grupuri vulnerabile?

4. Ce recomandări aveți privind evaluarea timpurie a analfabetismului funcțional și identificarea soluțiilor remediale?

5. Care sunt, în opinia dumneavoastră, principalele acțiuni pe care MEN trebuie să le intreprindă în perioada 2018-2020, pentru îmbunătățirea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor

Pentru o înțelegere a cadrului de organizare a dezbaterii, vă invităm să consultați Motivația audierii publice și bibliografia propusă.

Care va fi rezultatul audierii?

Comisia de experți a audierii publice va analiza toate depozițiile primite și va formula recomandări de politici publice. Raportul rezultat va fi publicat după 25 august 2017,  transmis tuturor participanților la consultarea publică și discutat cu reprezentanți ai Ministerului Educației Naționale. Toate depozițiile colectate ca urmare a procesului de audiere publică vor fi încărcate pe site-ul www.arlromania.ro până la data de 20 iunie 2017.

Context

Începând cu anul 2000, România a participat la testările internaționale PISA, PIRLS și TIMSS. Acestea au scos la iveală o situație îngrijorătoare cu privire la capacitatea elevilor români de a înțelege ceea citesc, sarcinile pe care trebuie să le rezolve și, cel mai grav, poate, incapacitatea acestora de a aplica / folosi informațiile dintr-un text în contexte reale de viață. Peste 40% dintre elevii români nu au trecut de nivelul 2 de alfabetizare funcțională, ceea ce, practic, înseamnă că ei nu au competențele minime de funcționare în societate. Altfel spus, ei sunt analfabeți funcțional.

În anul 2014, Asociația Română de Literație a demarat un proiect, Reading to Learn – Citesc pentru a Învăța – Strategii de literație în procesul de predare-învățare, prin care a urmărit formarea profesorilor în domeniul alfabetizării funcționale a elevilor, dar și evaluarea competențelor de literație ale elevilor (competențele de lectură, înțelegere a textului, a vocabularului și de aplicare a informațiilor în alte contexte decât cele de la clasă). Rezultatele elevilor la prima evaluare sunt, în multe școli, chiar mai slabe decât cele de la testele internaționale, dar avem și școli în care situația este mult mai bună. Școlile din mediul rural, urbanul mic, dar și cele din cartierele mai puțin favorizate au rezultatele cele mai slabe. Programul de formare a profesorilor, sprijinul și resursele pe care Asociația Română de Literație le-a pus la dispoziția școlilor ne-au arătat că este nevoie de o regândire a modului în

care se predă la clasă, la fiecare disciplină. Practic, așa cum subliniază și John Hattie în studiile sale (Visible Learning), profesorul și calitatea predării au un rol fundamental în modul în care elevii învață, deci și în ceea ce privește rezultatele acestora. Asociația Română de Literație susține accentuarea importanței lecturii la fiecare disciplină, de către fiecare profesor. De asemenea, predarea trebuie să urmărească înțelegerea informațiilor și dezvoltarea capacității elevilor de a le aplica și folosi în contexte non-școlare. În acest sens, Asociația Română de Literație susține dreptul la alfabetizare funcțională a fiecărui elev și cetățean al României.

Coordonator audiere publică – Asistent Manager, Mariana Baciu, tel. 0755 146 647