Citesc pentru a invata

Programul de formare: Citesc pentru a invata – Strategii de literatie in procesul de predare – invatare OMEN nr. 4586/09.08.2017, categoria 3, 92h


Module în cadrul programului de formare:

1. Proiectarea şi planificarea lecţiilor

2. Diversitatea textelor în curriculum, structura şi organizarea acestora

3. Predarea vocabularului academic 

4. Strategii de lectură

5. Evaluarea formativă

6. Proiectarea, planificarea şi predarea lecţiilor folosind strategiile de literaţie. Planul de lecţie BaCuLit


Grupul țintă: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, directori de unităţi şcolare, inspectori, membri ai consiliilor de administraţie din instituţiile de educaţie.


Scop: Programul de formare Citesc pentru a Învăța - Strategii de literație în procesul de predare-învățare îşi propune conştientizarea profesorilor cu privire la cauzele rezultatelor slabe ale elevilor români la examenele naţionale şi testele internaţionale (ca urmare a faptului că aceştia nu au competenţele necesare de înţelegere a textului şi de folosire a informaţiei în contexte diferite) şi schimbarea / îmbunătățirea modului de predare a disciplinei la clasă în vederea diminuării analfabetismului funcțional în rândul elevilor.


Obiectivul general al programului este de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar în domeniul literaţiei.