Citesc pentru a invata

I. Scopul programului

Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor și îmbunătățirea învățării la elevi

II. Obiectivul programului: Transformarea practicii de predare prin

înțelegerea și folosirea strategiilor de literație în procesul de predare – învățare

III. Informații despre program

• Se adresează profesorilor de la toate disciplinele;

• Program acreditat ME;

• Programul are 6 module și 92 de ore de formare, ce includ teme precum: importanța lecturii în învățare, proiectarea lecțiilor pentru înțelegere și învățare, diversitatea și înțelegerea textelor la fiecare disciplină, evaluarea formativă, strategii de învățare vizibilă;

• Se derulează pe parcursul a 4 luni, câte 1-2 module / lună, blended learning (4 module face to face, 2 module online)

• Are 23 de credite profesionale transferabile

• Este varianta românească a programului european BaCuLit implementat în 11 țări europene;

• Este fundamentat pe studii și cercetări cu privire la factorii care influențează învățarea (John Hattie)

• A fost implementat în peste 100 de școli din România – 1200 de profesori certificați;

IV. Competențe profesionale

• Competențe de predare – învățare: Înțelegerea modului în care are loc învățarea și a factorilor care o influențează;

• Competențe de proiectare didactică: Capacitatea de a realiza designul învățării pentru fiecare lecție;

• Competențe de design al învățării: Înțelegerea tipurilor de învățare și folosirea metodelor și instrumentelor potrivite;

• Competențe de evaluare: Capacitatea de a crea instrumente de evaluare a competențelor de literație ale elevilor și de a folosi feedbackul pentru învățare și adaptare a demersului didactic la nevoile de învățare ale elevilor;

• Competențe de învățare profesională: Dezvoltarea abilităților de reflecție metacognitivă a profesorului.

V. Curriculumul programului

Programul de formare are 6 module care abordează teme precum:

• Lectura la toate disciplinele de studiu

• Principii în proiectarea lecțiilor și designul învățării

• Organizarea și înțelegerea textelor la toate disciplinele

• Strategii de predare pentru înțelegere

• Evaluarea formativă a competențelor de literație

VI. Beneficiile programului

• Schimbarea practicii de predare și folosirea strategiilor de literație conduc la îmbunătățirea învățării la elevi;

• Participarea profesorilor la programul de formare conduce la schimbări de paradigme profesionale;

• Îmbunătățirea culturii învățării și colaborării profesionale în școală;

• Îmbunătățirea calității relațiilor din școală: profesori – profesori, profesori – elevi, profesori – managementul instituției;

• Transformarea școlii într-o Școală care învață.

VII. Costurile orientative ale programului: 850 lei / participant: 20-25 participanți

• Derularea programului: 92 de ore;

• Participanții primesc suportul de curs pentru fiecare modul și caietul cursantului (include toate metodele și instrumentele din program);

• Instrumente pentru echipa de management;

• Evaluarea nivelului competențelor de literație ale elevilor

Costurile programului includ:

• Plata formatorilor

• Managementul programului (înscrierea în program, managementul documentelor de formare și legătura cu Direcția Generală de Formare din ME, materiale pentru participanții la program)

• Costuri pentru certificatele de absolvire

VIII. Observații 

• În funcție de contextul fiecărei școli, costurile pot fi adaptate;

• Pot fi derulate module separate din programul de formare, dar fără acordarea creditelor transferabile;

• Costul aferent unui modul este de 3500 lei;

• Prezența participanților la fiecare modul este condiție pentru evaluarea finală și obținerea certificatului cu credite profesionale transferabile;

• Aplicarea la clasă a strategiilor, metodelor și instrumentelor învățate în sesiunile de formare, de către profesorii participanți,  conduce la progres vizibil în învățare la elevi.


Pentru a vă înscrie în program, vă rugăm să accesați link-ul: Înscriere Program Citesc pentru a învăța     Informații suplimentare:

office@arlromania.ro

www.arlromania.ro