world in handMISIUNEA ARL

Misiunea ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE LITERAŢIE este dezvoltarea, promovarea şi susţinerea programelor şi proiectelor educaţionale care conduc la îmbunătăţirea şi dezvoltarea serviciilor educaţionale oferite de instituţiile de învăţământ pentru copii, tineri şi adulti din România şi din străinătate.

 

 

Misiunea ASOCIAŢIEI ROMÂNE DE LITERAŢIE este de a promova şi susţine exemplele de bună practică, modelele de excelenţă şi eficienţă didactică în educaţie, urmărind cu prioritate creşterea calităţii procesului de predare-învăţare pentru a contribui la formarea şi dezvoltarea competenţelor necesare împlinirii la nivel personal şi social a elevilor şi a adulţilor într-o societate bazată pe cunoaştere şi învăţare continuă.

 

VALORILE FUNDAMENTALE ARL

  1. Excelenţa
  2. Responsabilitatea
  3. Integritatea
  4. Creativitatea
  5. Diversitatea

 

OBIECTIVELE PRINCIPALE ALE  ARL

Asociaţia Română de Literaţie îşi propune realizarea următoarelor obiective:

 • Iniţierea, dezvoltarea şi implementarea de programe educaţionale inovative/alternative pentru îmbunătăţirea procesului de învăţare şi de predare
 • Implementarea de proiecte care să contribuie la îmbunătăţirea activităţilor educaţionale pentru copii şi adulţi
 • Realizarea de studii de cercetare în domeniul educaţiei
 • Publicarea de materiale, cursuri, reviste, cărţi din domeniul educaţional, cultural şi social
 • Traducerea de cărţi şi reviste
 • Organizarea de seminarii şi conferinţe în domeniul educaţiei, interculturalităţii, implicării civice şi democratice

 

ACTIVITĂŢILE PRINCIPALE ALE ARL

 • Activităţi de formare pentru personalul didactic, pentru adulţi, copii şi tineri
 • Proiecte educaţionale
 • Evenimente educaţionale
 • Parteneriate şi colaborări la nivel naţional şi internaţional

Leave a Reply