Program de formare Citesc, înțeleg, aplic!

Program de formare Citesc, înțeleg, aplic! - Strategii de predare pentru învățare vizibilă, acreditat prin OMEN 3161/13.02.2019, categoria 2, 92 h. 


Module în cadrul programului de formare:

1. Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor și alfabetizarea funcțională la toate disciplinele de studiu 

2. Comunicare educațională . Argumente ale unei întemeieri 

3. Consiliere și orientare școlară pentru îmbunătățirea învățării 

4. Consiliere și orientare școlară pentru reducerea abandonului școlar și progres educațional 

5. Strategii de predare și învățare pentru copiii cu dizabilități și / sau CES în școala incluzivă 

6. Predare și învățare folosind strategiile de literație și de gândire critică 


Grupul țintă: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, directori de unităţi şcolare, membri ai consiliilor de administraţie din instituţiile de educaţie, personal de sprijin.

Scopul programului de formare este îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, a personalului de sprijin pentru a oferi programe educaționale care conduc la creșterea atractivității școlii și la reducerea absenteismului și abandonului școlar.


Obiectivul general al programului este de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar prin îmbunătățirea competențelor de predare, comunicare, relaționare și colaborare în procesul instructiv educațional.