Program de formare Citesc, înțeleg, aplic!


Programul de formare
: Citesc pentru a invata – Strategii de literatie in procesul de predare – invatare OMEN nr. 4586/09.08.2017, categoria 3, 92h


Module în cadrul programului de formare:

1. Proiectarea şi planificarea lecţiilor

2. Diversitatea textelor în curriculum, structura şi organizarea acestora

3. Predarea vocabularului academic 

4. Strategii de lectură

5. Evaluarea formativă

6. Proiectarea, planificarea şi predarea lecţiilor folosind strategiile de literaţie. Planul de lecţie BaCuLit


Grupul țintă: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, directori de unităţi şcolare, inspectori, membri ai consiliilor de administraţie din instituţiile de educaţie.


Scop: Programul de formare Citesc pentru a Învăța - Strategii de literație în procesul de predare-învățare îşi propune conştientizarea profesorilor cu privire la cauzele rezultatelor slabe ale elevilor români la examenele naţionale şi testele internaţionale (ca urmare a faptului că aceştia nu au competenţele necesare de înţelegere a textului şi de folosire a informaţiei în contexte diferite) şi schimbarea / îmbunătățirea modului de predare a disciplinei la clasă în vederea diminuării analfabetismului funcțional în rândul elevilor.


Obiectivul general al programului este de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar în domeniul literaţiei.

b>
Program de formare Citesc, înțeleg, aplic! - Strategii de predare pentru învățare vizibilă, acreditat prin OMEN 3161/13.02.2019, categoria 2, 92 h. 


Module în cadrul programului de formare:

1. Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor și alfabetizarea funcțională la toate disciplinele de studiu 

2. Comunicare educațională . Argumente ale unei întemeieri 

3. Consiliere și orientare școlară pentru îmbunătățirea învățării 

4. Consiliere și orientare școlară pentru reducerea abandonului școlar și progres educațional 

5. Strategii de predare și învățare pentru copiii cu dizabilități și / sau CES în școala incluzivă 

6. Predare și învățare folosind strategiile de literație și de gândire critică 


Grupul țintă: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, directori de unităţi şcolare, membri ai consiliilor de administraţie din instituţiile de educaţie, personal de sprijin.

Scopul programului de formare este îmbunătățirea competențelor cadrelor didactice, a personalului de sprijin pentru a oferi programe educaționale care conduc la creșterea atractivității școlii și la reducerea absenteismului și abandonului școlar.


Obiectivul general al programului este de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar prin îmbunătățirea competențelor de predare, comunicare, relaționare și colaborare în procesul instructiv educațional.


Programul de formare: Citesc pentru a invata – Strategii de literatie in procesul de predare – invatare OMEN nr. 4586/09.08.2017, categoria 3, 92h


Module în cadrul programului de formare:

1. Proiectarea şi planificarea lecţiilor

2. Diversitatea textelor în curriculum, structura şi organizarea acestora

3. Predarea vocabularului academic 

4. Strategii de lectură

5. Evaluarea formativă

6. Proiectarea, planificarea şi predarea lecţiilor folosind strategiile de literaţie. Planul de lecţie BaCuLit


Grupul țintă: cadre didactice din învăţământul primar, gimnazial şi liceal, directori de unităţi şcolare, inspectori, membri ai consiliilor de administraţie din instituţiile de educaţie.


Scop: Programul de formare Citesc pentru a Învăța - Strategii de literație în procesul de predare-învățare îşi propune conştientizarea profesorilor cu privire la cauzele rezultatelor slabe ale elevilor români la examenele naţionale şi testele internaţionale (ca urmare a faptului că aceştia nu au competenţele necesare de înţelegere a textului şi de folosire a informaţiei în contexte diferite) şi schimbarea / îmbunătățirea modului de predare a disciplinei la clasă în vederea diminuării analfabetismului funcțional în rândul elevilor.


Obiectivul general al programului este de a contribui la dezvoltarea şi modernizarea sistemului educaţional, prin intermediul dezvoltării profesionale a cadrelor didactice din învăţămâtul preuniversitar în domeniul literaţiei.