Faza a II-a

poza RL1Reading to Learn este primul proiect din România care abordează problema competenţelor de literaţie ale elevilor, ca fiind o cauză principală a rezultatelor slabe ale acestora, la testele naţionale şi internaţionale.
Proiectul beneficiază de expertiza şi experienţa unor consultanţi internaţionali din Germania, SUA şi Norvegia – specialişti în literaţie. Implementarea proiectului se va realiza în Regiunea de Nord-Est, în 30 de unităţi şcolare, pe parcursul a 3 ani şi jumătate.

FINANTATOR

LOGO_RAFRomanian-American Foundation este succesorul şi continuatorul activităţii Romanian-American Enterprise Fund și se estimează că patrimoniul său va atinge 150 de milioane de dolari în următorii ani. Crearea Romanian-American Foundation a fost posibilă datorită succesului repurtat de Romanian-American Enterprise Fund în cei peste 15 ani de prezenţă activă în România. Condusă de o echipă locală, cu sediul în Bucureşti şi de un Consiliu de Administraţie internaţional, Romanian-American Foundation realizează investiţii sociale în trei arii programatice: antreprenoriat, educaţie şi dezvoltare comunitară.

CITESTE MAI MULT

Proiectul Reading to Learn, implementat de Asociația Română de Literație, își propune să abordeze una dintre principalele probleme cu care se confruntă elevii noştri în şcoală – lipsa competenţelor de literaţie. Literația este foarte puţin cunoscută în sistemul nostru educaţional, chiar dacă, la nivel internaţional şi european, există foarte multe eforturi pentru a îmbunătăţi competenţele de literaţie ale elevilor. Elevii români au dificultăţi uriaşe la examenele naţionale şi la testele internaţionale, rezultatele plasându-i pe ultimele locuri, cu performanţe foarte scăzute. Aceleaşi concluzii au fost evidenţiate de alte două proiecte europene, elaborate şi implementate de un consorțiu de instituţii care acţionează în domeniul educaţional (universităţi, centre de formare a cadrelor didactice), consorţiu din care a făcut parte şi Fundaţia Filocalia din Iaşi (partenerul ARL, furnizorul programului de formare din cadrul proiectului).

 

Astfel, un prim proiect, ADORE, a identificat cauzele performanţelor scăzute ale elevilor în domeniul cititului şi al read to learn logo mijlociuînvăţării, în ţările participante. Al doilea proiect, BACULIT, a avut ca obiectiv principal realizarea unui curriculum pentru formarea profesorilor de la toate specialităţile, în dorinţa de a-i instrui cum să-şi predea disciplina, folosind strategii de literaţie. Ambele proiecte au subliniat ideea că principala cauză a performanţelor scăzute este legată de faptul că elevilor le lipsesc competențele de literație. Proiectul Reading to Learneste o continuare a acestor două proiecte şi încearcă să ducă mai departe eforturile făcute anterior.
Prin proiectul Reading to Learn ne propunem
Îmbunătăţirea competenţelor de învăţare ale elevilor, prin folosirea strategiilor şi metodelor de literaţie în predare de către toţi profesorii şcolii.
Câteva dintre obiectivele specifice ale proiectului sunt:

 • Conştientizarea profesorilor cu privire la importanţa literaţiei în învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • Propunerea şi susţinerea unei politici educaţionale, care va include literaţia în formarea iniţială şi continuă a profesorilor.
 • Crearea şi testarea unui model educațional de intervenţie REAL la nivelul şcolii, cu scopul dezvoltării competenţelor de literaţie ale elevilor, printr-o abordare holistică care presupune:
 • Implicarea tuturor actorilor educaţionali (conducere, profesori, părinţi, elevi).
 • Aplicarea strategiilor la toate obiectele de studiu.
 • Crearea Cluburilor de Literaţie la nivelul şcolilor.

Ca urmare a implementării proiectului dorim următoarele rezultate:

 • Realizarea unei analize cu privire la nivelul competenţelor de literaţie ale elevilor.
 • Formarea a peste 450 de profesori (toate disciplinele).
 • Traducerea primei cărţi de literaţie în limba română.
 • Realizarea unui ghid despre literaţie.
 • Realizarea a 5 culegeri cu texte auxiliare ce vor fi folosite în predare.
 • Organizarea seminariilor locale şi regionale pe tema literaţiei.

 


 

FAZA I

Reading to Learn este primul proiect din România care abordează problema competenţelor de literaţie ale elevilor, drept principala cauză a rezultatelor slabe ale acestora, la testele naţionale şi internaţionale.

Proiectul beneficiază de expertiza şi experienţa unor consultanţi internaţionali din Germania, SUA şi Norvegia – specialişti în literaţie. Implementarea proiectului se va realiza în Regiunea de Nord-Est, în 60 de unităţi şcolare, pe parcursul a 3 ani şi jumătate.

Proiectul Reading to Learn își propune să abordeze una dintre principalele probleme cu care se confruntă elevii noştri în şcoală – lipsa competenţelor de literaţie. Literația este foarte puţin cunoscută în sistemul nostru educaţional, chiar dacă, la nivel internaţional şi european, există foarte multe eforturi pentru a îmbunătăţi competenţele de literaţie ale elevilor. Elevii români au dificultăţi uriaşe la examenele naţionale şi la testele internaţionale, rezultatele plasându-i pe ultimele locuri, cu performanţe foarte scăzute. Aceleaşi concluzii au fost evidenţiate de alte două proiecte europene, elaborate şi implementate de un consorțiu de instituţii care acţionează în domeniul educaţional (universităţi, centre de formare a cadrelor didactice), consorţiu din care a făcut parte şi Fundaţia Filocalia din Iaşi.

Astfel, un prim proiect, ADORE, a identificat cauzele performanţelor scăzute ale elevilor în domeniul cititului şi al învăţării, în ţările participante. Al doilea proiect, BACULIT, a avut ca obiectiv principal realizarea unui curriculum pentru formarea profesorilor de la toate specialităţile, în dorinţa de a-i instrui cum să-şi predea disciplina, folosind strategii de literaţie. Ambele proiecte au subliniat ideea că principala cauză a performanţelor scăzute este legată de faptul că elevilor noștri le lipsesc competențele de literație. Proiectul Reading to Learn este o continuare a acestor două proiecte şi încearcă să ducă mai departe eforturile făcute anterior.

literacy

sursa foto: www.forsyth.k12.ga.us

Obiectivul principal

Îmbunătăţirea competenţelor de învăţare ale elevilor, prin folosirea strategiilor şi metodelor de literaţie în predare de către toţi profesorii şcolii.

Obiectivele specifice sunt:

 • Conştientizarea profesorilor cu privire la importanţa literaţiei în învăţarea pe tot parcursul vieţii.
 • Crearea unui model de intervenţie educaţională la nivelul şcolii, cu scopul dezvoltării competenţelor de literaţie ale elevilor. Modelul va presupune:

– implicarea tuturor beneficiarilor (conducere, profesori, părinţi, elevi);

– aplicarea strategiilor la toate disciplinele de studiu

 • Propunerea şi susţinerea unei politici educaţionale, care va include literaţia în formarea iniţială şi continuă a profesorilor.

 Rezultate aşteptate

 • realizarea unei cercetări cu privire la nivelul competenţelor de literaţie ale elevilor
 • acreditarea primului program de formare în domeniul literaţiei
 • formarea a peste 500 de profesori (de la toate disciplinele de studiu)
 • traducerea în limba română a primei cărţi de literaţie
 • realizarea unui ghid despre literaţie
 • realizarea a 5 culegeri cu texte auxiliare,  ce vor fi folosite în predare
 • organizarea seminariilor locale şi regionale, pe tema literaţiei

Leave a Reply