Arteni Liliana, profesor educație muzicală – Cursul de literație, desfășurat în școala noastră, a fost o provocare și un schimb de experiență eficient

Metodele aplicate la clasă, realizarea jurnalelor de lectură, învățarea centrată pe elev prin metacogniție oferă profesorului posibilitatea cunoașterii în amănunt a capacității de învățare specifice fiecărui elev,  prin lectura unui text, conștientizarea informațiilor desprinse din textul citit utilizarea exactă a unor termeni  literari sau a unor noțiuni specifice disciplinei predate.