Programe de formare ARL

CITESC PENTRU A ÎNVĂȚA – STRATEGII DE LITERAȚIE ÎN PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂȚARE


I. Scopul programului

Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor și îmbunătățirea învățării la elevi

II. Obiectivul programului: Transformarea practicii de predare prin

înțelegerea și folosirea strategiilor de literație în procesul de predare – învățare

III. Informații despre program

• Se adresează profesorilor de la toate disciplinele;

• Program acreditat ME;

• Programul are 6 module și 92 de ore de formare, ce includ teme precum: importanța lecturii în învățare, proiectarea lecțiilor pentru înțelegere și învățare, diversitatea și înțelegerea textelor la fiecare disciplină, evaluarea formativă, strategii de învățare vizibilă;

• Se derulează pe parcursul a 4 luni, câte 1-2 module / lună, blended learning (4 module face to face, 2 module online)

• Are 23 de credite profesionale transferabile

• Este varianta românească a programului european BaCuLit implementat în 11 țări europene;

• Este fundamentat pe studii și cercetări cu privire la factorii care influențează învățarea (John Hattie)

• A fost implementat în peste 100 de școli din România – 1200 de profesori certificați;

IV. Competențe profesionale

• Competențe de predare – învățare: Înțelegerea modului în care are loc învățarea și a factorilor care o influențează;

• Competențe de proiectare didactică: Capacitatea de a realiza designul învățării pentru fiecare lecție;

• Competențe de design al învățării: Înțelegerea tipurilor de învățare și folosirea metodelor și instrumentelor potrivite;

• Competențe de evaluare: Capacitatea de a crea instrumente de evaluare a competențelor de literație ale elevilor și de a folosi feedbackul pentru învățare și adaptare a demersului didactic la nevoile de învățare ale elevilor;

• Competențe de învățare profesională: Dezvoltarea abilităților de reflecție metacognitivă a profesorului.

V. Curriculumul programului

Programul de formare are 6 module care abordează teme precum:

• Lectura la toate disciplinele de studiu

• Principii în proiectarea lecțiilor și designul învățării

• Organizarea și înțelegerea textelor la toate disciplinele

• Strategii de predare pentru înțelegere

• Evaluarea formativă a competențelor de literație

VI. Beneficiile programului

• Schimbarea practicii de predare și folosirea strategiilor de literație conduc la îmbunătățirea învățării la elevi;

• Participarea profesorilor la programul de formare conduce la schimbări de paradigme profesionale;

• Îmbunătățirea culturii învățării și colaborării profesionale în școală;

• Îmbunătățirea calității relațiilor din școală: profesori – profesori, profesori – elevi, profesori – managementul instituției;

• Transformarea școlii într-o Școală care învață.

VII. Costurile orientative ale programului: 850 lei / participant: 20-25 participanți

• Derularea programului: 92 de ore;

• Participanții primesc suportul de curs pentru fiecare modul și caietul cursantului (include toate metodele și instrumentele din program);

• Instrumente pentru echipa de management;

• Evaluarea nivelului competențelor de literație ale elevilor

Costurile programului includ:

• Plata formatorilor

• Managementul programului (înscrierea în program, managementul documentelor de formare și legătura cu Direcția Generală de Formare din ME, materiale pentru participanții la program)

• Costuri pentru certificatele de absolvire

VIII. Observații 

• În funcție de contextul fiecărei școli, costurile pot fi adaptate;

• Pot fi derulate module separate din programul de formare, dar fără acordarea creditelor transferabile;

• Costul aferent unui modul este de 3500 lei;

• Prezența participanților la fiecare modul este condiție pentru evaluarea finală și obținerea certificatului cu credite profesionale transferabile;

• Aplicarea la clasă a strategiilor, metodelor și instrumentelor învățate în sesiunile de formare, de către profesorii participanți,  conduce la progres vizibil în învățare la elevi.


Pentru a vă înscrie în program, vă rugăm să accesați link-ul: Înscriere Program Citesc pentru a învăța     


Leadership Educațional pentru învățare și transformare


I. Scopul programului

Îmbunătățirea competențelor manageriale ale personalului de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, în vederea creșterii calității serviciilor educaționale oferite de instituțiile de educație. 

Obiectivul programului: Dezvoltarea competențelor de leadership educațional ale echipelor de management, în vederea transformării școlilor în comunități de practică și învățare vizibilă.

II. Informații despre program

• Se adresează directorilor de școli, echipelor de management din școli, membri CA, inspectori;

• Program acreditat ME;

• Programul are 4 module și 60 de ore de formare, ce includ teme precum:

    o Leadership strategic pentru transformarea școlii

    o Strategii de îmbunătățire a școlii

    o Coaching pentru învățare

    o Leadership antreprenorial pentru îmbunătățirea și transformarea școlii

    o Leadership instrucțional

    o Școala cu învățare vizibilă

• Se derulează pe parcursul a 3-4 luni, câte 1-2 module / lună, blended learning (sincron / asincron)

• Are 20 de credite profesionale transferabile

• Este fundamentat pe studii și cercetări cu privire la factorii care influențează transformarea școlilor prin învățare profesională, leadership instrucțional, coaching și mentorat

III. Competențe profesionale

• Formarea și îmbunătățirea competențelor de planificare  strategică și îmbunătățire a școlii

• Dezvoltarea principalelor coordonate de implementare a unui leadership eficient la nivelul echipei

• Identificarea coordonatelor de transformare a școlilor prin leadership antreprenorial

• Dezvoltarea înțelegerii cu privire la impactul leadershipului instrucțional asupra învățării la nivelul echipelor și la nivelul elevilor

IV. Beneficiile programului

• Transformarea practicilor de management la nivelul școlii, prin valorizarea componentei de leadership pentru învățare, coachingul echipelor și colectarea și analizelor datelor multiple;

• Îmbunătățirea culturii învățării și colaborării profesionale în școală;

• Îmbunătățirea calității relațiilor din școală: profesori – profesori, profesori – elevi, profesori – managementul instituției;

• Transformarea școlii într-o Școală care învață.

V. Costurile orientative ale programului: 900 lei / participant: 20-25 participanți

• Derularea programului: 60 de ore;

• Participanții primesc suportul de curs pentru fiecare modul și caietul cursantului (include toate metodele și instrumentele din program);

• Instrumente pentru echipa de management;

Costurile programului includ:

• Plata formatorilor

• Managementul programului (înscrierea în program, managementul documentelor de formare și legătura cu Direcția Generală de Formare din ME, materiale pentru participanții la program)

• Costuri pentru certificatele de absolvire

VI. Observații 

• În funcție de contextul fiecărei școli, costurile pot fi adaptate;

• Pot fi derulate module separate din programul de formare, dar fără acordarea creditelor transferabile;

• Costul aferent unui modul este de 4500 lei;

• Prezența participanților la fiecare modul este condiție pentru evaluarea finală și obținerea certificatului cu credite profesionale transferabile;


Pentru a vă înscrie în program, vă rugăm să accesați link-ul: Leadership Educational pentru Învățarea si Dezvoltarea Școlii (LEADEDU)

Educație prin activități outdoor pentru fiecare elev

I. Scopul programului
Îmbunătățirea competențelor personalului didactic din învățământul preuniversitar în vederea implementării și derulării unor servicii educaţionale de calitate orientate pe nevoile elevilor și a școlii incluzive.
II. Obiectivele programului 
La finalul programului de formare participanții vor fi capabili să:
• Să înțeleagă rolul și importanța învățării în contexte nonformale, în procesul de dezvoltare holistică a elevului: a ști, a ști să facă, a ști să trăiască împreună cu alții, a fi;
• Să propună un plan de activități de învățare outdoor / STEAM la o arie curriculară din planul cadru, în calitate de profesor de specialitate, sau la o clasă, în calitate de învățător / profesor diriginte, pe durata unui an școlar; 
• Să facă designul unei activități de învățare în context nonformal și să o implementeze, care să conducă dezvoltarea competențelor antreprenoriale, sociale și comunitare ale elevilor;
• Să se familiarizeze și să aplice, în contexte nonformale, cele mai eficiente strategii, metode și instrumente care conduc la îmbunătățirea nivelului de alfabetizare funcțională a elevilor la lectură, matematică și științe.
III. Informații despre program
• Se adresează profesorilor de la toate disciplinele;
• Program acreditat ME;
• Programul are 64module și 60 de ore de formare;
• Se derulează pe parcursul a 2-3 luni, câte 1-2 module / lună, blended learning; 
• Are 20 de credite profesionale transferabile;
• Este fundamentat pe studii și cercetări cu privire la factorii care influențează învățarea (John Hattie)
• A fost implementat în 10 școli din România – 120 de profesori certificați;
IV. Curriculumul programului
• Programul de formare propune patru module de învățare, care abordează teme precum:
• Principiile educației nonformale / outdoor
• Strategii, metode și exemple de activități de învățare nonformală / outdoor
• Dezvoltarea competențelor cheie prin activități nonformale / outdoor
• Principiile educației STEAM și activități nonformale specifice educației STEAM
• Proiectarea activităților STEAM și pași în implementarea acestora
• Educație pentru voluntariat
• Educație ecologică
• Educație pentru antreprenoriat social
• Citesc pentru a învăța. Dezvoltarea competențelor de literatie lingvistică, științifică și matematică prin activități de lectură în contexte nonformale
• Strategii de lectură și dialoguri metacognitive pentru înțelegerea textelor
V. Costurile orientative ale programului: 750 lei / participant: 20-25 participanți
• Derularea programului: 60 de ore;
• Participanții primesc suportul de curs pentru fiecare modul și caietul cursantului (include toate metodele și instrumentele din program);
• Instrumente pentru echipa de management;
• Evaluarea nivelului competențelor de literație ale elevilor
Costurile programului includ:
• Plata formatorilor
• Managementul programului (înscrierea în program, managementul documentelor de formare și legătura cu Direcția Generală de Formare din ME, materiale pentru participanții la program)
VI. Observații 
• În funcție de contextul fiecărei școli, costurile pot fi adaptate;
• Pot fi derulate module separate din programul de formare, dar fără acordarea creditelor transferabile;
• Costul aferent unui modul este de 3500 lei;
• Prezența participanților la fiecare modul este condiție pentru evaluarea finală și obținerea certificatului cu credite profesionale transferabile;
• Aplicarea la clasă a strategiilor, metodelor și instrumentelor învățate în sesiunile de formare, de către profesorii participanți,  conduce la progres vizibil în învățare la elevi.

Pentru a vă înscrie în program, vă rugăm să accesați link-ul: link de înscriere in curând

CITESC, ÎNȚELEG, APLIC – STRATEGII DE PREDARE PENTRU ÎNVĂȚARE VIZIBILĂ

I. Obiectivele programului
Îmbunătățirea practicilor de predare în vederea realizării progresului în învățare pentru fiecare copil.

II. Informații utile despre program

• Nr. ore: 92;

• Nr. credite transferabile: 23 (aflat în curs de reacreditare) ;

• Se adresează profesorilor de la toate disciplinele de studiu;

• Programul are 6 module care abordează teme precum: competențele de literație ale elevilor, comunicarea didactică pentru învățare, strategii de predare pentru reducerea abandonului școlar, strategii de sprijin și consiliere educațională pentru elevii rămași în urmă, învățarea vizibilă, școala incluzivă;

• Programul de derulează pe perioada a 4 luni, câte 1-2 module / lună, în sistem blended learning (4 module face to face, 2 module online)

III. Competențe profesionale

Programul de formare Citesc, Înțeleg, Aplic! Strategii de predare pentru învățare vizibilă propune o sesiuni inovative de învățare și formare pentru profesori în vederea:

• Competențe de predare: Îmbunătățirea procesului de predare și a rezultatelor învățării la elevi;

• Competențe de comunicare didactică: Optimizarea proceselor de comunicare și relaționare elevii, cu părinții, cu instituțiile statului și cu comunitatea locală;

• Competențe de sprijin și consiliere pentru elevi: Îmbunătățirea calității serviciilor de consiliere și orientare școlară;

• Competențe de lucru cu elevii cu CES: Îmbunătățirea echității și accesului egal la educație pentru copiii din medii vulnerabile, a copiilor cu dizabilități și / sau CES;

IV. Curriculumul programului

Programul abordează următoarele teme principale: 

• Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor și alfabetizarea funcțională la toate disciplinele de studiu

• Comunicare educațională. Argumente ale unei întemeieri

• Consiliere și orientare școlară pentru îmbunătățirea învățării

• Consiliere și orientare școlară pentru reducerea abandonului școlar și progres educațional

• Intervenții educaționale pentru elevii cu CES în școala incluzivă

• Predarea pentru înțelegere folosind strategiile învățării vizibile 

V. Beneficiile programului

• Înțelegerea comună de către profesori a factorilor care influențează învățarea și aplicarea lor la clasă;

• Îmbunătățirea comunicării educaționale la nivelul școlii;

• Îmbunătățirea participării și implicării elevilor la ore;

• Îmbunătățirea calității relațiilor din școală: profesori – profesori, profesori – elevi, profesori – managementul instituției;

• Transformarea școlii într-o Școală care învață.

Costurile orientative ale programului: 850 lei / participant: 20-25 participanți

• În funcție de contextul fiecărei școli, costurile pot fi adaptate;

• Pot fi derulate și module separate din program, dar fără acordarea creditelor transferabile;

• Costul aferent unui modul este 3500 lei;

• Derularea programului: 92 de ore;

• Participanții primesc suportul de curs pentru fiecare modul și caietul cursantului (include toate metodele și instrumentele din program);

• Instrumente pentru echipa de management;

Costurile programului includ:

• Plata formatorilor

• Managementul programului (înscrierea în program, managementul documentelor de formare și legătura cu Direcția Generală de Formare din ME, materiale pentru participanții la program)

• Costuri pentru certificatele de absolvire


Pentru a vă înscrie în program, vă rugăm să accesați link-ul: link de înscriere în curândInformații suplimentare:

office@arlromania.ro

www.arlromania.ro