Programe de formare pentru proiectul Rose

CITESC PENTRU A ÎNVĂȚA – STRATEGII DE LITERAȚIE ÎN PROCESUL DE PREDARE – ÎNVĂȚARE


I. Scopul programului

Dezvoltarea competențelor de literație ale elevilor și îmbunătățirea învățării la elevi

II. Obiectivul programului:

Transformarea practicii de predare prin înțelegerea și folosirea strategiilor de literație în procesul de predare – învățare

III. Informații despre program

• Se adresează profesorilor de la toate disciplinele;

• Program acreditat ME;

• Programul are 6 module și 92 de ore de formare, ce includ teme precum: importanța lecturii în învățare, proiectarea lecțiilor pentru înțelegere și învățare, diversitatea și înțelegerea textelor la fiecare disciplină, evaluarea formativă, strategii de învățare vizibilă;

• Se derulează pe parcursul a 4 luni, câte 1-2 module / lună, blended learning (4 module face to face, 2 module online)

• Are 23 de credite profesionale transferabile

• Este varianta românească a programului european BaCuLit implementat în 11 țări europene;

• Este fundamentat pe studii și cercetări cu privire la factorii care influențează învățarea (John Hattie)

• A fost implementat în peste 100 de școli din România – 1200 de profesori certificați;

IV. Competențe profesionale

• Competențe de predare – învățare: Înțelegerea modului în care are loc învățarea și a factorilor care o influențează;

• Competențe de proiectare didactică: Capacitatea de a realiza designul învățării pentru fiecare lecție;

• Competențe de design al învățării: Înțelegerea tipurilor de învățare și folosirea metodelor și instrumentelor potrivite;

• Competențe de evaluare: Capacitatea de a crea instrumente de evaluare a competențelor de literație ale elevilor și de a folosi feedbackul pentru învățare și adaptare a demersului didactic la nevoile de învățare ale elevilor;

• Competențe de învățare profesională: Dezvoltarea abilităților de reflecție metacognitivă a profesorului.

V. Curriculumul programului

Programul de formare are 6 module care abordează teme precum:

• Lectura la toate disciplinele de studiu

• Principii în proiectarea lecțiilor și designul învățării

• Organizarea și înțelegerea textelor la toate disciplinele

• Strategii de predare pentru înțelegere

• Evaluarea formativă a competențelor de literație

VI. Beneficiile programului

• Schimbarea practicii de predare și folosirea strategiilor de literație conduc la îmbunătățirea învățării la elevi;

• Participarea profesorilor la programul de formare conduce la schimbări de paradigme profesionale;

• Îmbunătățirea culturii învățării și colaborării profesionale în școală;

• Îmbunătățirea calității relațiilor din școală: profesori – profesori, profesori – elevi, profesori – managementul instituției;

• Transformarea școlii într-o Școală care învață.

VII. Observații

• Programul se adresează profesorilor de toate disciplinele, în mod deosebit celor din ariile curriculare matematică și științe, om și societate, limbă și comunicare;

• Prezența participanților la fiecare modul este condiție pentru evaluarea finală și obținerea certificatului cu credite profesionale transferabile;

• Aplicarea la clasă a strategiilor, metodelor și instrumentelor învățate în sesiunile de formare, de către profesorii participanți,  conduce la progres vizibil în învățare la elevi.


Costurile orientative ale programului: detalii pe office@arlromania.ro

Pentru a vă înscrie în program, vă rugăm să accesați link-ul: Înscriere Program Citesc pentru a învăța     


Leadership Educațional pentru învățare și transformare


I. Scopul programului

Îmbunătățirea competențelor manageriale ale personalului de conducere, îndrumare și control din învățământul preuniversitar, în vederea creșterii calității serviciilor educaționale oferite de instituțiile de educație. 

Obiectivul programului: Dezvoltarea competențelor de leadership educațional ale echipelor de management, în vederea transformării școlilor în comunități de practică și învățare vizibilă.

II. Informații despre program

• Se adresează directorilor de școli, echipelor de management din școli, membri CA, inspectori;

• Program acreditat ME;

• Programul are 4 module și 60 de ore de formare, ce includ teme precum:

    o Leadership strategic pentru transformarea școlii

    o Strategii de îmbunătățire a școlii

    o Coaching pentru învățare

    o Leadership antreprenorial pentru îmbunătățirea și transformarea școlii

    o Leadership instrucțional

    o Școala cu învățare vizibilă

• Se derulează pe parcursul a 3-4 luni, câte 1-2 module / lună, blended learning (sincron / asincron)

• Are 20 de credite profesionale transferabile

• Este fundamentat pe studii și cercetări cu privire la factorii care influențează transformarea școlilor prin învățare profesională, leadership instrucțional, coaching și mentorat

III. Competențe profesionale

• Formarea și îmbunătățirea competențelor de planificare  strategică și îmbunătățire a școlii

• Dezvoltarea principalelor coordonate de implementare a unui leadership eficient la nivelul echipei

• Identificarea coordonatelor de transformare a școlilor prin leadership antreprenorial

• Dezvoltarea înțelegerii cu privire la impactul leadershipului instrucțional asupra învățării la nivelul echipelor și la nivelul elevilor

IV. Beneficiile programului

• Transformarea practicilor de management la nivelul școlii, prin valorizarea componentei de leadership pentru învățare, coachingul echipelor și colectarea și analizelor datelor multiple;

• Îmbunătățirea culturii învățării și colaborării profesionale în școală;

• Îmbunătățirea calității relațiilor din școală: profesori – profesori, profesori – elevi, profesori – managementul instituției;

• Transformarea școlii într-o Școală care învață.

V. Observații

• Programul se adresează directorilor de școli, dar și membrilor din echipele de management, consilii de administrație, coordonatori ai comisiilor și departamentelor din școli;

• Prezența participanților la fiecare modul este condiție pentru evaluarea finală și obținerea certificatului cu credite profesionale transferabile;


Costuri orientative ale programului: detalli pe office@arlromania.ro
Pentru a vă înscrie în program, vă rugăm să accesați link-ul: Leadership Educational pentru Învățarea si Dezvoltarea Școlii (LEADEDU)Informații suplimentare:

office@arlromania.ro

www.arlromania.ro